Kino-blogeri piedāvā… seanss nr. 7: Looper / Laika Cilpa

LATVIJAS LIELĀKIE KINO-BLOGERI PIEDĀVĀ
GADA GAIDĪTĀKĀS ZINĀTNISKĀS FANTASTIKAS “LAIKA CILPA” (“LOOPER”)
PIRMIZRĀDI UN ĪPAŠO PASĀKUMU!

Looper_final

Nenogurstošie kino-blogeri (kinocast.lv, kinokults.lv, nofilmets.lv, www.kinoteikumi.lv un kinommovies.com), sadarbībā ar k/t Kino Citadele un filmu izplatītāju Top Film Baltic, turpina izklaidēt Latvijas kino fanus ar teicamām filmām un pārsteidzošiem pasākumiem. Šoreiz skatītāji tiek aicināti mainīt laika gaitu filmā „Laika cilpa”, kuru pēc pirmizrādes Starptautiskajā Toronto kinofestivālā jau dēvē par nākotnes klasiku un labāko zinātnisko fantastiku kopš „Children of Men”!

 

Šī noir fantastikas filmas galvenais varonis ir Džo – mafijas algots slepkava 2042. gadā (Džozefs Gordons-Levits; šī loma tika rakstīta speciāli viņam). Viņa darbs ir nogalināt un atbrīvoties no „mērķiem, kurus mafija sūta atpakaļ pagatnē no 2072. gada. Taču uzdevums kļūst sarežģīts brīdī, kad kārtējā „mērķī” Džo atpazīst vecāku sevi pašu (Brūss Viliss).

 

Filmas par ceļošanu laikā vienmēr ir sajūsminājušas kino-blogerus, bet tieši šo darbu filmas režisors lika gaidīt ar lielu nepacietību. Rajens Džonsons nav iesācējs noir filmu žanrā. Savu karjeru viņš sāka, nofilmējot Gordonu-Levitu vidusskolnieka lomā mazbudžeta (450 000 USD) noir detektīvā „Brick”, un turpināja ar kriminālkomēdiju „The Brothers Bloom”, kā arī vairākām spilgtām epizodēm kulta seriālā „Breaking Bad”.

 

Rakstot scenāriju savai (šobrīd) lielākajai filmai „Laika cilpa”, Džonsons konsultējās ar Šeinu Karūtu – matemātiski precīzākās filmas par ceļošanu laikā „Primer” režisoru. Tāpēc tradicionālajā prezentācijā pirms filmas seansa pastastīsim kino-faniem par to, kā pareizi manipulēt laiku un neizraisīt laika paradoksu. Protams, būs arī kino atjautības konkursi ar vērtīgām balvām no Philips un izplatītāja Top Film Baltic – jums vēl ir laiks sagatavoties un lieku reizi noskatīties „Back to the Future”!

 

Seanss notiek 27. septembrī, 19:30 k/t Kino Citadele, zālē №12!

 

PIRKT BIĻETI

 

Looper1

 

Sīkāk par pasākumu varat uzzināt kino-blogos!

 

Sergejs Musatovs, kinocast.lv
Sergejs Timoņins, kinokults.lv
Raivis Žvagiņš, Lelde Veidemane, Uldis Burkevics, nofilmets.lv
Ģirts Luste, www.kinoteikumi.lv
Mareks Smilga, kinommovies.com

Bet te, jau pēcseansa gardumi:

1) Īpašais videosveiciens no paša filmas Brother Blooms Brick Looper režisora Rian Johnson:

2) Video ar lekciju no paša Dr. Moosatov :)
<p>“Kino blogeri piedāvā: Looper” 27.09.2012 – Prezentācija from NOFILMETS.LV on Vimeo.</p>

LATVIA’S BIGGEST FILM BLOGGERS PRESENT
THE PREMIERE AND A SPECIAL SCREENING OF
THE MOST ANTICIPATED SCI-FI FILM OF THE YEAR
„LOOPER”

 

Tireless film bloggers (kinocast.lv, kinokults.lv, nofilmets.lv, www.kinoteikumi.lv and kinommovies.com) in cooperation with the film theatre Kino Citadele and the distributor Top Film Baltic, shall continue to entertain film fans in Latvia with excellent films and extraordinary screenings. This time you are kindly invited to change time in the film „Looper”, which (after the screening at Toronto International Film Festival) is already called an instant classic and the best sci-fi since „Children of Men”!

 

The main hero of this noir science fiction is Joe — a hired killer (aka „looper”) working for mafia in the year 2042 (Joseph Gordon-Levitt; this role was written with him in mind). His job is to kill and dispose of „targets” sent by mafia from the year 2072. However, his task gets a bit tricky when he recognizes his new target as an older self (Bruce Willis).

 

Film bloggers are always fascinated by the time travel films, but because of the director Rian Johnson this is one of the most anticipated time travel films. Johnson knows his way around noir genre, He has begun his career by shooting Gordon-Levitt as a high school student in a low-budget (450 000 USD) noir-mystery „Brick”, and has continued with crime comedy „The Brothers Bloom” and a couple of colourful episodes in the cult series “Breaking Bad”.

 

While writing the script for Looper, his biggest film (yet), Johnson has consulted Shane Carruth, who had directed one of the most scientifically correct time travel „Primer”. Which is why, the traditional presentation before the film will teach the audience how to manipulate time and avoid time paradoxes. And of course there will be a film quiz with valuable prizes from Philips and Top Film Baltic — you still have time to rewatch „Back to the Future” to get ready!

 

Speaking of time Schedule this in your calendar: September 27, 19:30, Kino Citadele, Auditorium 12

 

You can find out more about the event on our blogs:

 

Sergejs Musatovs, kinocast.lv
Sergejs Timoņins, kinokults.lv
Raivis Žvagiņš, Lelde Veidemane, Uldis Burkevics, nofilmets.lv
Ģirts Luste, www.kinoteikumi.lv
Mareks Smilga, kinommovies.com

 

 

КРУПНЕЙШИЕ КИНО-БЛОГГЕРЫ ЛАТВИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ПРЕМЬЕРУ И ОСОБЫЙ СЕАНС
САМОЙ ОЖИДАЕМОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ ГОДА «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» („LOOPER”)

 

Неутомимые кино-блоггеры (kinocast.lv, kinokults.lv, nofilmets.lv, www.kinoteikumi.lv и kinommovies.com), в сотрудничестве с к/т Kino Citadele и прокатчиком Top Film Baltic, продолжает радовать Латвийских кино-фанов отличными фильмами и поразительными сеансами. На этот раз приглашаем зрителей изменить ход времени в фильме «Петля времени», который после премьеры на Международном кино-фестивале в Торонто уже назвали будущей кино-классикой и лучшей научной фантастикой с выхода „Children of Men”!

 

Главным героем этой нуар-фантастики является Джо — наёмный убийца, работающий на мафию в 2042 году (Джозеф Гордон-Левитт; эта роль была написана специально для него). Ему предстоит убивать и избавляться от «целей», которых мафия отправляет в прошлое из 2072 года. Но задача Джо несколько осложняется, когда в очередной «цели» он узнаёт постаревшего себя (Брюс Уиллис).

 

Фильмы о путешествии во времени всегда вызывали восторг у кино-блоггеров, но благодаря режиссёру Райену Джонсону, именно «Петлю времени» мы ждали больше всего. Джонсон далеко не новичок в жанре нуар-фильмов. Свою карьеру она начал, сняв Гордона-Левитта в роли старшеклассника в малобюджетном (450 000 USD) детективе „Brick”; и продолжил криминальной комедией „The Brothers Bloom”, и яркими эпизодами культового сериала „Breaking Bad”.

 

Писав сценарий к своему самому большому (на данный момент) фильму «Петля времени», Джонсон консультировался у Шейна Карута — режиссёра самого правильного фильма о путешествии во времени с точки зрения математики „Primer”. Поэтому в традиционной презентации/лекции перед сеансом, мы расскажем зрителям, как правильно манипулировать временем и избежать временных парадоксов. Конечно же, для кино-знатоков будут и конкурсы с ценными призами от Philips и прокатчика Top Film Baltic — у вас ещё есть время лишний раз посмотреть „Back to the Future”, чтобы как следует подготовиться!

 

Кстати, о времени, эту информацию следует запомнить: 27 сентября в 19:30, к/т Kino Citadele, 12 зал.

 

Подробнее о сеансе можно узнать из наших кино-блогов!

 

Sergejs Musatovs, kinocast.lv
Sergejs Timoņins, kinokults.lv
Raivis Žvagiņš, Lelde Veidemane, Uldis Burkevics, nofilmets.lv
Ģirts Luste, www.kinoteikumi.lv
Mareks Smilga, kinommovies.com